Плащане и Фактуриране

  Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
  Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.
  Обикновено начините на плащане, които предлага ИЗГОДНО КУПИ са: в брой в офиса на ИЗГОДНО КУПИ и с наложен платеж при доставка от куриер. 
  ИЗГОДНО КУПИ издава фактура или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката, както и по електронен път на e-mail, посочен от клиента в акаунта му или чрез качването ѝ в самия акаунт.
  Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави цялата необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. В противен случай ИЗГОДНО КУПИ издава Касов бон.
  За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.
  Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.
  Клиентът се съгласява, че продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
  В случай, че ИЗГОДНО КУПИ не получи плащане съгласно избрания от клиента начин, продавачът има право да счита поръчката за невалидна.

      

© 2021 - IzgodnoKupi | Design by W3layouts